จัดลำดับ


Top Playtime

# ชื่อ เวลาที่เล่น
1Confit de canard14 วัน 10 ชั่วโมง 34 นาที 13 วินาที
2supadtra0313 วัน 11 ชั่วโมง 08 นาที 14 วินาที
3MaKaValz10 วัน 20 ชั่วโมง 25 นาที 39 วินาที
4✪Riper10 วัน 05 ชั่วโมง 58 นาที 36 วินาที
5ammy_kub10 วัน 01 ชั่วโมง 08 นาที 40 วินาที
6Niliana9 วัน 22 ชั่วโมง 35 นาที 36 วินาที
7covid-20209 วัน 14 ชั่วโมง 52 นาที 41 วินาที
8Scout9 วัน 06 ชั่วโมง 40 นาที 47 วินาที
9Whoa8 วัน 19 ชั่วโมง 23 นาที 48 วินาที
10Enterprise8 วัน 13 ชั่วโมง 19 นาที 58 วินาที

Top In-game Credits

# ชื่อ เครดิต
1Whoa13,461 เครดิต
2gongpha9,507 เครดิต
3Meeeoow i'm a fox8,934 เครดิต
4ผมเป็น covid-198,918 เครดิต
5MrTheBank8,811 เครดิต
6Enterprise8,768 เครดิต
7pu_shitcake #OldCom8,334 เครดิต
8NoobZWenta7,591 เครดิต
9AgentOS7,424 เครดิต
10Bonnie6,858 เครดิต